Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 1. Postanowienia ogólne

  1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego STOPOMANIA.PL, działającego na zasadach dropshippingu, zwanego dalej "Sklepem".

  1.2. Sklep prowadzony jest przez EXMAX, z siedzibą w Łodzi, Wyszyńskiego 57, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7272662492 oraz numer REGON 100739080.

  1.3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Sklepu, związane z korzystaniem ze Sklepu.

 2. Definicje

  2.1. "Sklep" – oznacza sklep internetowy STOPOMANIA.PL prowadzony przez EXMAX PIOTR KUJAWIAK.

  2.2. "Klient" – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu.

  2.3. "Produkt" – oznacza towar oferowany przez Sklep, który jest dostarczany do Klienta na zasadach dropshippingu.

  2.4. "Zamówienie" – oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu.

  2.5. "Dane osobowe" – oznacza informacje o Kliencie, które umożliwiają identyfikację Klienta, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu itp.

 3. Rejestracja

  3.1. Aby dokonać zakupu w Sklepie, Klient musi dokonać rejestracji konta. Klient jest zobowiązany podać prawdziwe, aktualne i pełne dane osobowe.

  3.2. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i loginu do konta w Sklepie oraz za wszelkie czynności dokonane za pośrednictwem tego konta.

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktów.

4.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić nabyte Produkty w stanie niezmienionym, kompletnym i w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu.

4.3. Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwróconych Produktów.

5. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

5.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

   a) dostarczenia Produktów, które zostały wykonane według specyfikacji Klienta lub mają wyraźnie personalizowany charakter;
   b) dostarczenia Produktów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu (np. zepsute, zużyte, nietrwałe);
   c) świadczenia usług, jeśli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6 Zamówienia

6.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

6.2. Klient ma prawo do anulowania zamówienia przed jego wysyłką. Po wysłaniu zamówienia Klient nie może anulować zamówienia.

6.3. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności Produktu. W takim przypadku Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Klienta i zwrotu ewentualnie już wpłaconej kwoty.

7 Ceny i płatności
 
7.1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 
7.2. Klient ma prawo wybrać jedną z dostępnych form płatności, takich jak przelew bankowy, płatność kartą kredytową lub płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 
7.3. Sklep zapewnia bezpieczne metody płatności i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych Klienta.
 
7.4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 
8 Dostawa
 
8.1. Sklep zapewnia dostawę Produktów na terytorium Polski oraz innych państw Unii Europejskiej.
 
8.2. Koszty dostawy są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia i podawane są Klientowi przed dokonaniem płatności.

8.3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione Produkty zostały dostarczone do Klienta w jak najkrótszym terminie, zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Sklepu.

9 Reklamacje

9.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania wadliwego lub uszkodzonego Produktu.

9.2. Reklamację należy zgłosić Sklepowi w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.

9.3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

9.4. Sklep zobowiązuje się do podjęcia działań w celu rozwiązania problemu reklamacji w jak najkrótszym możliwym terminie.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Sklep gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

10.2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów i nie udostępniania ich osobom trzecim bez zgody Klienta, chyba że jest to konieczne do realizacji zamówienia.

11 Postanowienia końcowe
 
11.1. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem ze Sklepu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sklepu
 
11.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 
11.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

11.4. Wszystkie pytania dotyczące regulaminu należy kierować na adres e-mail: biuro@stopomania.pl

Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej i Polski.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl