Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego

1. Wstęp

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez EXMAX PIOTR KUJAWIAK -, prowadzącą sklep internetowy STOPOMANIA.PL , zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

1.2. Sklep dba o ochronę prywatności Klientów i podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zachowania poufności oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

2. Administrator danych osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest EXMAX PIOTR KUJAWIAK -z siedzibą w Łodzi, Wyszyńskiego 57, zarejestrowaną w   posiadającą numer identyfikacji podatkowej 7272662492 

2.2. W celu skontaktowania się z Administratorem danych osobowych, Klient może korzystać z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Sklepu.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1. Sklep gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

   a) realizacji zamówień, dostarczenia Produktów oraz obsługi klienta;
   b) świadczenia usług, zgodnie z zawartą umową;
   c) odpowiedzi na pytania i zapytania Klientów;
   d) marketingu bezpośredniego, w przypadku posiadania zgody Klienta;
   e) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

   a) umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   b) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
   c) prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

4.1. Sklep gromadzi następujące kategorie danych osobowych Klientów:

   a) dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko;
   b) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu;
   c) dane dotyczące transakcji, takie jak informacje o zamówieniach, historii zakupów;
   d) dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o urządzeniu, przeglądarce internetowej.

4.2. Sklep nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych wrażliwych, takich jak dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, przekonaniach politycznych, religijnych, orientacji seksualnej, czy informacje dotyczące zdrowia czy przestępstw.


5. Okres przechowywania danych osobowych

5.1. Sklep przechowuje dane osobowe Klientów tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

5.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnego wykonania umowy oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub roszczeń.

5.3. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

6. Prawa Klientów

6.1. Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   
6.2. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
   
6.3. Klient ma prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu.
   
6.4. Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

7.1. Sklep podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

7.2. Sklep stosuje odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu do systemów, monitorowanie działań w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych oraz utraty, uszkodzenia lub zmiany danych.

8. Przekazywanie danych osobowych

8.1. Sklep może przekazywać dane osobowe Klientów tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w Polityce prywatności, zgodnie z przepisami prawa.

8.2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom takim jak dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług logistycznych, dostawcy usług hostingowych, podmioty świadczące usługi marketingowe, audytowe lub prawne, w zakresie umożliwiającym realizację usług na rzecz Sklepu.

8.3. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Sklep podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

9. Zmiany w Polityce prywatności

9.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w dowolnym czasie.

9.2. Aktualizacje Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej Sklepu, informując Klientów o wszelkich istotnych zmianach.

10. Kontakt

10.1. W przypadku pytań, wątpliwości lub wniosków dotyczących Polityki prywatności, Klient może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Sklepu.

10.2. Administrator danych osobowych postara się udzielić odpowiedzi na wszelkie zapytania Klientów w odpowiednim czasie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl